2022 Notları

Aralık 2022

Aralık 2

“Meraklı olun. Açık olun. Ve kendiniz hakkında daha fazlasını bilmek için kendinize meydan okumaya gönüllü olun.”

Dr. Joe Dispenza
Türkçeleştirme: Pino Mac

Ya tüm mesele sendeyse, sendense, sense? Zaman ve mekanın ötesinde zihin-beden-yürek üçlüne ruhunla sarıldın mı? Kendine dürüst olduğunda nasıl da omuzlarından yük kalkmış gibi olduğunun ayırdına vardın mı?

İnsanlık onuru adına içtenlikle parlayanları esenlerim.

Aralık 9

“O ne büyük bir saadettir ve ne büyük bir kazançtır ki, her insanın rehberi ve kurtarıcısı kendisinden asla ayrılmayan ve ebediyet içinde kendisine eşlik eden en yakın ve en emin yerdedir; yani kendisindedir…”

Dr. Bedri Ruhselman

Yüreğine kulak ver, Yüksek Benliğine güven can. Doğrusal zaman akışında bir varmış bir yokmuş gibi görünse de öykün aslında zamanın ötesinde… Ayırdına varmaya gönüllü olsan nasıl olurdu?

Cesaret, umut, şefkat, sevgi ve Işıkla…

Aralık 21

“Doğaya, onun sadeliğine, pek fark edilmeyen küçük şeylere yakın kalırsanız, bunlar beklenmedik bir şekilde büyük ve ölçülemez bir hâle gelebilir.”

Rainer Maria Rilke

Kış öncesi yavaş yavaş, alışageldiğin ne varsa ona erişiminin nasıl da zorlaştığının farkında mısın? Değer vermediğin, belki de küçümsediğin ne varsa, neredeyse onlara bile erişemediğinin?

Öz bağların anımsanması, yapay bağların atılması gereken vakit geldi çattı can. Başkalarının kendi iradesi doğrultusunda nasıl da seni yönlendirmeye çalıştığının ayırdında olmanın da.

Emeğin, sevginin, üretmenin, vicdanın, iç sesin, insan olmanın önemini kavramalı can. Özen göstermeli.

Cesaret, umut, şefkat, sevgi ve Işıkla…

Aralık 26

“İnsanlardaki iyiye bakmayacağım bundan sonra, gerçekliği arayacağım. Çünkü çoğu zaman iyi, sahte kıyafetlere bürünmüşken, gerçek, yaralara aldırmaksızın çıplak ve gururludur.”

Chishala Lishomwa
Türkçeleştirme: Pino Mac

Yaşam yolculuğun sırasında kimi nereye koyacağın, kimi nasıl konumlandıracağını açıkça kavrayacağın kavşaklar, dönemeçler var.

İlahi Plan’da akışa göre olması gereken oluyor elbette ancak, özgür irade yasasının geçerliliğini de anımsamalı.

“Öz”den birliğimizi unutma can. Önünde sonunda kaynağa döneceğimizi de.
Cesaret, umut, şefkat, sevgi ve Işıkla…

Pınar Elif Karabal

error: Content is protected !!