Jean Adrienne Arınma Sistemi™

Işığınızı artırmaya gönüllü olsaydınız nasıl olurdu?
Pınar Elif Karabal

Jean Adrienne Arınma Sistemi™, kendi Yüksek Benliğimiz ile iletişim kurarak yaptığımız bir çalışmadır. Psikolog, eğitmen ve şifacı Jean Adrienne Miller tarafından sezgisel esinle geliştirilmiş bir yaşam enerjisi arındırma yöntemidir.

Yöntem, 144 adet dosya çerçevesinde, işleyiş protokolü ve spiritüel kinesioloji kullanılarak uygulanır. Dingin ve huzurlu bir çalışmadır. Yaşamda tıkalı olduğu düşünülen herhangi bir alanda çalışılabilir. Amaç, tıkanıklığın kaynağına erişebilmek ve burada şifalanmayı sağlayabilmektir.

Jean Adrienne Arınma Sistemi™, yaşam enerjinizin kolay, basit ve uyumlu bir şekilde arındırılmasına yardım ederek, insanlık ve gezegenimizin yükseliş sürecine katkıda bulunmayı amaçlayan bir şifa yöntemidir. Bir veya bir buçuk saatlik seanslar sürecinde çalışılır. Bilinç açık olarak gerçekleştirilen seans, birebir yapılabileceği gibi online uygulamalar (zoom, skype, telegram vb.) üzerinden de yapılabilir. Etkinliği değişmez.

Yaşam sürecimizin ya da farklı yaşam süreçlerimizin pek çoğunda şu veya bu biçimde korkuyla tanışıp yaşıyoruz. Bu korku ya da korkular, kimi zaman öylesine tanıdık hale geliyor ki farkında olmayabiliyoruz. Oysaki korkuyla hareket etme, yaşamı sürdürme bazı alanlarda tıkanıklığa neden olarak kişisel öz gücümüzü kullanmamıza engel olmakta.

Bunun dışında, yaşamımızı olumsuz etkileyen tıkanıklık veya sorunlar, çeşitli yaşam süreçlerindeki yaşanmışlıklara verilen tepkilere ait, iç benliğimiz veya bilinç dışımızdaki eski, uygun olmayan, yanlış programlar şeklinde de ifade edilmekte. Burada sözü edilen yaşam süreçleri, şu anki yaşamımız olabileceği gibi, sıklıkla ruhumuzun geçmiş yaşam süreçleri veya atalarımıza ait başka yaşam süreçleri, hatta bazen de ruh grubumuzun üyelerine ait yaşam süreçleri veya paralel boyutlardaki yaşam süreçleri olabilir. Bunun yanı sıra, kimi zaman, yaşamımızdaki olumsuzluklar ve tıkanıklıklar enerji alanımızda eklenti şeklinde var olan parazit enerjilerden, psişik saldırılardan veya ışığa geçiş yapamamış ruhların etkilerinden kaynaklanabilmektedir.

JAAS™ seansları kaynağa ulaşmayı hedeflediğinden, bu seanslardan gelen şifa oldukça etkili bir şifadır. Çok ender durumlar haricinde, mutlaka bir enerji değişimi ve çözülüm gerçekleşir. İçsel iletişimimizin, zihnimizin gürültülü gevezeliği veya egomuzun müdehalesi olmadan, çok daha kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaya çalışan bu yöntem, iç görümüzü artırmaya da yardımcı olur.

Cesaret, umut, şefkat, sevgi ve ışıkla…

Not: Jean Adrienne Arınma Sistemi™ ya da bizim kısaca kullandığımız biçimiyle JAAS™, InnerSpeak™ olarak da bilinen yöntemdir. Ülkemizde isim değişikliği ile kullanılmaktadır.

error: Content is protected !!