Kolaylaştırıcı Derken?

Her şey anda ve seçimse?
Pınar Elif Karabal

Enerji Terapisti kavramını kendime yakın görmüyorum pek. Doğru, seans yapıyorum, şifalanmanıza katkı olmayı seçiyorum. Bunun için Access Bars® ya da Jean Adrienne Arınma Sistemi™ veya Spiritüel Dovsing™ araçlarından birini kullanıyorum ki ışığınızı artırmak için kullanılabilecek yöntemlerden ikisi.

Temel olarak İngilizce Facilitator kelimesini alan Kolaylaştırıcı, sıklıkla karşılaşmaya başladığımız bir sözcük. Türkçedeki hemen her kelimenin başına gelen “lastikleştirme”, yani anlam kaymasına uğratılma çabası bu sözcüğün de başına gelmiş olsa da gerçek değişmiyor.

İngilizce facilitate sözcüğünden türetilmiş facilitator. Bir fiil olan facilitate ise kolaylaştırmak ya da süreci kolaylamak olarak tanımlanıyor. Başarıda, tamamlamada ya da işlemde.

2012 yılında yeni yeni dillendirilen Facilitator, The Presenter (Sunucu) ve The Trainer (Eğitici) ile kıyaslanmış örneğin. Üç kavramın da farkları ortaya konmuş. Sunucudan elindeki veriyi ya da mesajı karşı tarafa sadece aktarması beklenirken, Eğiticiden çalışılan konuda karşı taraftan daha bilgili olması beklenir. Oysa Kolaylaştırıcı ne daha önceden hazırlanmış mesajın tek yönlü vericisi ne de karşı taraftan fazlasını bilme gerekliliğinde.

Kolaylaştırıcı, alanı olan konuda karşı tarafa aktarması gereken bilgiyi ya da notları aktarıp karşı tarafın farkındalığının artmasına, kendi yolunu bulmasına yardımcı olur. Kalıplarla aram pek olmasa da yaptığım işi bu sözcükle tanımlıyorum.

Birikimlerim ve sezgiselliğimle seasları yürütüyorum. Neşe ve kolaylıkla birlikte farkındalık çalışması yapmayı seçerseniz mail adresinden ulaşabilirsiniz.

Cesaret, umut, şefkat, sevgi ve ışıkla…

error: Content is protected !!