2022 Notları

Eylül 2022

Eylül 2

“Hepimiz özümüzde yabanız. İçgüdülerimizi ve doğamızı ezmemiz gerektiğini söyleyen, toplumun zorbalığıdır.

Gerçekse bizim doğanın yaratıkları olduğumuz ve yalnızca zihinlerimizi ve ruhlarımızı özgürleştirerek serpileceğimizdir.”

Gabriel García Márquez
Türkçeleştirme: Pino Mac

‘Öz’den BİR oluşumuz, her birimizin aynı tornadan çıkmışçasına olmamız demek değil can. Ne fiziksel ne de düşünce biçimi olarak.

İç sesimizi dinlemediğimiz her durum bizi yolumuzdan uzaklaştırıyor. Doğadan kopuk yaşadığımız her an bizi köklerimizden ayırıyor.

Hadi bugün kendine sarıl. Parlayan yönlerinin, gölge yönlerinin ayırdında ol, onları da kucakla. Bütün olduğunu, bütünün parçası olduğunu duyumsa.

Cesaret, umut, şefkat, sevgi ve Işıkla…

Eylül 6

“Dağa tırmanılan yüzlerce patikanın tümü aynı tepe noktaya çıkar; hangisini seçtiğin önemli değil. Zamanı boşuna harcayan, dağın çevresinde koşturarak, herkese seçtiği yolun yanlış olduğunu söyleyendir.”

Maya Atasözü

Yol senin, yolculuk senin can. Daha önce de yazdım; kaptan da sensin tayfa da. Benim olduğu gibi senin de yolun “öz”den “bir”liğe doğru.

Aşk’la Işık olsun.

Eylül 10

“Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Katı görünen fiziksel gerçeklik, aslında, titreşen enerjilerin karmaşık bir sistemi. Gerçekte gözlerimizin gördüğü, nesneler ya da yaşayan varlıklar olarak tanımladığımız, dans eden örüntüler. Ve gördüklerimizle, titreşen ışık enerjisi dalgaları ile bağlantılıyız.”

Bilinmiyor
Türkçeleştirme: Pino Mac

Aslında “BİR”den hiç ayrı olmadığını, ayrı gayrılığın illüzyon olduğunu bilmek sana katkı olur muydu? Ya aslında harmoniyle akışta olmanın seni özünde tuttuğunu bilmek?

Gözlerini kapatıp tüm varlığına, tüm varlığınla gülümsedin mi bugün? Hadi.

Cesaret, umut, şefkat, sevgi ve Işıkla…

Eylül 20

“Enerjiden oluşmuş bir evrende, her şey dolanıktır, her şey BİRdir.”

Dr. Bruce Lipton
Türkçeleştirme: Pino Mac

Bu gerçeği özümsemezsek artık daha fazla ilerleyemeyiz can. Geldiğimiz nokta bize, BİRin parçaları olduğunu hatırlamamız için baskı yapıyor. Neşe ve kolaylıkla bunu görmeye gönüllü olsak nasıl olurdu?

Aşk’la Işık olsun.

Eylül 23

“Yaratıcılık yaşamın doğal düzenidir. Yaşam enerjidir, saf, yaratıcı enerji.”

Julia Cameron
Türkçeleştirme: Pino Mac

İnsan olarak üretken olman, bağışlanan yeteneklerini kullanman, yolculuğunu sürdürmen gerek can. Bu esnada gerekesinim duyacağın ne varsa seninle olacaktır. Bu, kimi zaman bir yol arkadaşı, bir mesaj, bir yetenek, hatta bir hasım suretine bürünmüş olabilir.

Son dönemlerde denk geldiğim, Yaradanı övme amacıyla yazılan bazı metinlerin ardında O’na dair şüphe algılıyorum. İlahi Olan’dan şüphe duyma can, O sana şah damarından yakındır, sevgiyle duyumsa.

Cesaret, umut, şefkat, sevgi ve Işıkla…

Pınar Elif Karabal

error: Content is protected !!