Pasajlar

Otuz Beş Yaş

“I
Maziyi yâda daldığım zaman,
Renkler belirir tâ uzaklardan:
Mavi, kırmızı, beyaz ve siyah;
–Her renk ayrı bir hâtıradır ah!–
Renkler renklere renkleri ekler,
Olurken içim renklere mahşer.”

Maziyi Yâda Daldığım Zaman

Cahit Sıtkı Tarancı
error: Content is protected !!